cantar

Importanța acreditării laboratoarelor de metrologie

Mai mult ca niciodată în economia globală este esențial că măsurătorile să fie considerate adecvate destinației lor – să reducă barierele tehnice în calea comerțului și să ofere beneficii socio-economice interne și internaționale.

Pentru a atinge acest obiectiv, este important ca organismele de acreditare și organismele de certificare, adică laboratoare metrologie, să acorde în continuare o atenție suficientă aspectelor tehnice și sistemelor de management.

Metrologia ca știință de măsurare constă din patru piloni principali care stau la baza tuturor măsurătorilor. Acestea sunt trasabilitatea, etalonarea, validarea metodelor și asigurarea/controlul calității.

Cele mai bune laboratoare metrologieîşidesfăşoară activitatea conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, aceasta fiind o cerinţă generală privind competența laboratoarelor de testare şi etalonare. Pe lângă acest standard existălaboratoare metrologie care au recunoaşterea Organismului Naţional de Acreditare din Romania-RENAR, cum ar fi laboratorul de metrologie al companiei ARC Braşov.

Este important de menționat că acreditarea acestor laboratoare metrologienu este doar conformitatea cu standardul internațional, ci este și un simbol al realizării unui anumit statut și a unui proces. Acreditarea oferă o notificare publică conform căreia o instituție sau un program respectă standardele de calitate stabilite de un organism de acreditare.

Ca un proces, acreditarea reflectă faptul că, în ceea ce privește recunoașterea de către organismul de acreditare, instituția se angajează să studieze în mod independent și să aplice dacă apar noi reglementari, încercând nu numai să respecte standardele, ci și să caute în mod continuu modalități prin care să îmbunătățească formarea profesionalăși calitatea educației.

De obicei, laboratoarele de metrologie sunt acreditate pe baza gamei de servicii pe care le oferă, care enumeră capacitățile de măsurare specifice care au fost evaluate de experți (tehnici) instruiți, care verifică dacă personalul laboratorului are competența tehnică, adică dacă au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua sarcinile specifice ce se desfăşoară în laboratoare metrologie.

Acreditarea unui laborator de metrologieeste esențială pentru ca utilizatorii să obțină încrederea necesară în rezultatele măsurătorilor produse de laboratoarele acreditate și să îşi atingă obiectivul.

Printre echipamentele etalonate al unor laboratoare metrologie se numără: multimetre digitale şi analogice, cleştiampermetrici, aparate pentru măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ, megohmetre, calibratoare digitale, echipamente pentru verificarea instalaţiilor electrice, truse de testat relee, osciloscoape şi multe altele.

Laboratorul de metrologie al companiei ARC Braşov oferă calibrarea rapidă și eficientă, la cele mai înalte standarde, având implementat un sistem de management integrat calitate- mediu la cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2004.

Astfel, vă puteţi baza pe acest laborator metrologie că serviciile oferite sunt la cele mai înalte standarde, având acreditările necesare. Pe lângă asta, cu o experienţă de peste 10 ani pe piaţăşi cu personal calificat şi dedicat să vă ajute, ARC Braşov are unul dintre cele mai bune laboratoare metrologie din ţară.

 

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *